Efterlevnad av miljöregler

Gör efterlevnad till en konkurrensfördel

Globala regler för miljö, hälsa och kvalitet förändras och gör att High Tech-innovatörer löpande måste anpassa och utvidga sina efterlevnadsrutiner. Globala regleringar och bestämmelser som RoHS (Restriction of the use of Certain Hazardous Substances), WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals) och ISO 26262 medför betydande risker och merarbete för High Tech-företagen.

Med lösningen Efterlevnad av miljöregler kan High Tech-företag införa efterlevnadsbaserade strategier för konstruktion som en integrerad del av produktutvecklingen. Lösningen ger centraliserad åtkomst till och analys av information om material och bestämmelser genom hela produktens livscykel, från konstruktion till kassering, samt automatiserar deklarationsprocesser. Det gör att High Tech-företag enklare kan uppnå efterlevnad på flera marknader och minska risken för påföljder, lanseringsförseningar, återkallade produkter, bristande kundnöjdhet och ett skadat offentligt anseende.

Med ENOVIA kan vi generera exakt den rapport vi behöver utifrån den efterlevnadsdefinition vi anger i programmet. Det är ett mycket tydligt kommunikationsverktyg för våra produktansvariga, ledningen och för alla projektledare som kör undersystem eller försöker uppnå efterlevnad.

George Valaitis Chef för RoHS-programmet, AB SCIEX

Viktiga fördelar:

 

  • Minska efterlevnadsarbetet med centraliserad åtkomst till ständigt uppdaterade standarder.
  • Skapa analyser och rapporter för materialdeklarationer och materialefterlevnad snabbare med hjälp av en gemensam plattform.
  • Synkronisera och automatisera hanteringen av RoHS- eller WEEE-efterlevnad genom hela värdekedjan.
  • Främja efterlevnaden gällande återvunna material i energidrivna produkter.
  • Tillverkare av medicinsk utrustning förkortar hanteringstiden för FDA-efterlevnad (Food and Drug Administration)