Dagens High Tech-innovatörer måste hantera snabb teknikutveckling och ständigt skiftande kundefterfrågan på global nivå. Det räcker inte längre att bara genomföra processoptimering inom olika affärsområden och inom forskning och utveckling. Ledande innovatörer strävar efter att skapa en väsentligt flexiblare organisation där tillförlitlig information alltid är omedelbart tillgänglig från alla platser.

High-Tech Operational Excellence är en lösning som ger dig funktionerna för att organisera och synkronisera en bred uppsättning kompetenser och resurser genom konstruktions- och affärsverksamheten. Det gör att du snabbt kan skapa kundanpassade produkter och lösningar. Lösningen är förstärkt med PLM-analys och förenklar hanteringen av produktlivscykeln, beslutsfattandet och teamsamarbetet så att innovatörer snabbt kan svara på förändrade marknadsförhållanden trots komplexa produktions- och efterlevnadsprocesser.

Viktiga fördelar:

  • Förbättra effektiviteten genom att bättre synkronisera tvärdisciplinära resurser, processer och planer.
  • Öka konkurrenskraften med modulära strategier som gör att du snabbt kan anpassa dig till ny teknik och efterfrågan.
  • Underlätta för ständig åtkomst till information om processer, problem och möjligheter inom konstruktion, teknik och tillverkning med hjälp av integrerade funktioner för PLM-analys
  • Sänk utvecklingskostnaderna genom att maximera återanvändningen av immateriell egendom och optimera komponentupphandlingen under konstruktionsarbetet.
  • Säkerställ att kvalitets- och efterlevnadsstandarder uppfylls genom att genomdriva kontroller av arbetet med regeldeklarationer.