Verifiering och validering av halvledare

Hantering av verifiering och validering med automatiserade processer

 

Nya krav på anslutningar, kraft och intelligens gör konstruktionen och tillverkningen av halvledare mer komplex, medan kraven på konkurrenskraftiga priser och kostnaderna för anspråk och garantier fortsätter att stiga. Under dessa villkor är det viktigare än någonsin att allt blir rätt från början, men samtidigt är det också svårare än någonsin att lyckas med det. Här kan rigorös och effektiv verifiering och validering av konstruktioner som utformats speciellt för dagens komplexa produkter vara till enorm nytta.

I verifieringen hänger tidig upptäckt av efterlevnadsproblem på total och integrerad åtkomst till alla krav i alla konstruktionsfaser, på ett systematiserat sätt att säkerställa att alla krav har registrerats i de resulterande konstruktionerna och på att det enkelt kan verifieras. När en produkt har utvecklats måste de virtuella och fysiska test av hur den färdiga produkten efterlever alla krav vara grundliga och enormt effektiva. På så sätt kan de konsekvent och kostnadseffektivt uppfylla kundernas förväntningar, efterleva alla krav och hålla förseningar, omarbeten och återkallelser till ett absolut minimum.

Med lösningen Verifiering och validering av halvledare får tillverkare av halvledare hjälp att uppnå dessa grundläggande målsättningar genom heltäckande spårbarhet av alla krav – särskilt av de som står för kundens förväntningar – via tekniska krav, produktarkitektur, produkttest och produktvalidering. Med lösningen kan tillverkarna också anpassa sig till den ökade produktkomplexiteten genom löpande och samtidig verifiering av maskinvarukonstruktionen och tidig validering av programvara med hjälp av virtuella maskinvaruplattformar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Effektivisera verifieringen och valideringen av komplexa programvarukrävande produkter med automatiserad registrering av krav och automatiserade verifieringsverktyg
  • Förbättra produktkvaliteten och kundnöjdheten med heltäckande spårbarhet av krav
  • Sänk garantikostnader och minimera återkallelser genom att tidigt upptäcka efterlevnadsproblem
  • Korta ned konstruktionstiden och minska omarbetet med löpande och samtidig validering och verifiering av maskin- och programvara