Samarbetsinriktad konstruktion av halvledare

Korta ned tiden för konstruktionens efterlevnad med en modulär, plattformsbaserad metod

För att kunna producera konkurrenskraftiga integrerade kretsar använder de konstruerande företagen specialiserade team och komplexa arbetsflöden. För att en sådan organisation ska lyckas måste processmatrisen effektivt omfatta stora, åtskilda team och samtidigt ha funktioner för återanvändning av immateriell egendom. Den måste även låta konstruktörerna konstruera genom att omfatta flera olika program.

Samarbetsinriktad konstruktion av halvledare är baserad på ENOVIA® Synchronicity® DesignSync® och hanterar effektivt konstruktionsdata som kan användas i hela organisationen. Lösningen gör det möjligt för konstruktionsteam att hantera data på såväl detaljerad komponentnivå och på projektnivå. Med en unik, modulär metod integreras konstruktionsdata från enskilda team därför smidigt i konstruktioner på högre nivåer.

Samarbetsinriktad konstruktion av halvledare inkluderar även teknik från ENOVIA® Pinpoint, för effektiva konstruktionsanalyser. Webblösningar för strukturerad placering och visualisering av integrerade kretskonstruktioner kortar ned tiden för konstruktionens efterlevnad av mikroprocessorer, grafiska kretsar och DSP-undersystem vid 65 nm, 45 nm och lägre.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Öka konstruktionsproduktiviteten betydligt för snabb avkastning
  • Maximera dina möjligheter att återanvända befintliga konstruktioner och inbäddad programvara
  • Minska ledtiderna genom effektivare samarbete
  • Integrera data från flera olika elektroniska verktyg för konstruktionsautomatisering (EDA)