Hantering av immateriell egendom för halvledarbranschen

Klassificering, kvalificering, sökning och återanvändning på företagsnivå

 

Om tillverkare av halvledare ska kunna möta de allt kortare cyklerna för produktutveckling till förväntade vinstmarginaler måste de hantera alla sina resurser noga. Det gäller särskilt deras immateriella egendom (IP). Återanvändning av IP-block är en strategi som har visat sig korta ned konstruktionstiderna och som samtidigt minskar riskerna till följd av kvalitetsproblem. Men det har blivit allt svårare att effektivt återanvända immateriell egendom på grund av en betydligt ökad komplexitet för konstruktion och processer, åtföljt av allt oftare förekommande fusioner och upphandlingar.

Lösningen Hantering av immateriell egendom för halvledarbranschen är baserad på den samarbetsinriktade 3DEXPERIENCE-plattformen och tillhandahåller de funktioner i affärsklass som företagen behöver för att effektivt utnyttja all sin immateriella egendom. I syfte att maximera återanvändningen innehåller lösningen enkla och säkra globala funktioner för katalogisering, granskning och sökning genom alla affärsenheter och partner- och leverantörsnätverk. Den innehåller också grundläggande hantering av immateriell egendom, och möjliggör total synkronisering av hanteringen av immateriell egendom med processer för problem, defekter och ändringar. I lösningen finns också funktioner för royaltyspårning och -hantering som maximerar vinsten och minimerar riskerna för stämningar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Korta ned konstruktionstiden genom att använda säkra globala sökningar i immateriell egendom så att du kan maximera återanvändningen
  • Få ut nya produkter på marknaden snabbare med hjälp av robust klassificering och hantering
  • Minska omarbetet, antalet konstruktionsändringsorder som markeras i efterhand och antalet ansökningar om konstruktionsundantag med hjälp av verktyg för granskning av immateriell egendom
  • Öka värdet av den immateriella egendomen från partnerskap, fusioner och upphandlingar med global åtkomst till isolerade tillgångar