High Performance Semiconductor

Uppnå högre effektivitet och inga omarbeten i utvecklingen av IOT-förberedda Systems-on-Chip

Förstklassig kundservice är nu en avgörande del av strävan att säkerställa att halvledarverksamheten kan bli marknadsledande. Oavsett om slutanvändningen är för fordonsindustrin, försvarsindustrin, sjukvården eller konsumentprodukter förväntar sig kunderna punktliga leveranser av förstklassiga integrerade kretsar. En kundservice av hög kvalitet och intressenter som får avkastning på sina investeringar innebär att konstruktionen och tillverkningen av integrerade kretsar måste genomföras med maximal effektivitet och innovativa inslag.

Branschlösningen High Performance Semiconductor har en portfölj med integrerad kretskonstruktion och lösningar för bättre produktutveckling. Den möjliggör betydande framsteg vad gäller optimering av material, återanvändning av immateriell egendom, krav- och testspårbarhet, hantering av problem och defekter, samarbete mellan åtskilda produktutvecklingsteam, virtuell testning och analysverktyg för tillverkningsutbyte. Med den här portföljen av lösningar kan halvledartillverkare snabbare och enklare få ordning på de parallella utmaningarna att öka chippens komplexitet, sänka strömförbrukningen, minska avståndet till produktionsstarten och få högre utbyte av tillverkningen.

Få en inblick i fördelarna med High Performance Semiconductor

  • Minska ledtiderna genom effektivare globalt samarbete
  • Effektivisera beslutsfattandet genom effektiv spårning av projektets livscykel
  • Skapa större tids- och kostnadsbesparingar med virtuella prototyper
  • Optimera tillverkningsprocesser och minska utbytesförluster

Med High Performance Semiconductor kan vi mäta kvalitet och de problem som uppstår i våra projekt så att vi får en bättre bild av möjliga problem från första början. ... hittills har vi faktiskt minskat antalet försenade projekt från 60 till 10 procent

Albert Li Director, Global Unichip Corporation