High Impact Marketing

Skapa engagerande köpupplevelser och effektivisera marknadsföringen

För High Tech-företagens sälj- och marknadsavdelningar växer utmaningarna kring ökande global efterfrågan och allt mer komplexa kanaler. Detta ökar kraven på att genomföra produktlanseringar som verkligen uppfyller målen för försäljning, tid, kostnad och uppmärksamhet.

Branschlösningen High Impact Marketing  från Dassault Systèmes tillhandahåller banbrytande funktioner för att skapa effektfulla berättelser via flera kanaler med digital 3D-grafik. Nu kan sälj- och marknadsteamen skapa differentierade och engagerande lanseringar och köpupplevelser inom utsatt tid och budget, och påbörja arbetet redan innan produkten framställts. 

Viktiga fördelar:

  • Utnyttja avancerat marknadsföringsmaterial genom att effektiva design- och teknikmodeller.
  • Höj säljkanalernas produktivitet med hjälp av realistiska digitala tillgångar utan fysiska prototyper.
  • Öka marknadseffekten genom att föra fram budskapet via flera kanaler med hjälp av högkvalitativ 3D-grafik.
  • Öka kundengagemanget tack vare dynamiska, interaktiva material och upplevelser för onlineanvändning, försäljningsställen och evenemang.