Halvledare

Vår industrilösning utökar innovationen och effektiviteten hos halvledare och sträcker ut gränserna för PLM. Den ändrar totalt vårt sätt att innovera med våra kunder, och gör det möjligt att exakt förutse det slutliga värdet, inte bara den tekniska aspekten, och ger oss på så vis möjlighet att optimera produkten innan vi tillverkar den.

Omvandla teknisk komplexitet till lönsamhet

Integrerade kretsar är livsviktiga för att utföra trevliga konsumentupplevelser för flera produkter, från mobiltelefoner till bilar och medicinsk utrustning. Halvledarnas kapacitet har ökat exponentiellt. Nu kan hela system med miljarder transistorer få plats på en anordning som inte är större än en fingertopp. Dessa system är extremt komplicerade att konstruera och kräver ett samarbete av experter på olika områden. För att göra detta framgångsrikt, förlitar sig 13 företag av 15 på  Dassault Systèmes lösning och tillämpningar som Synchronicity Design Sync och Tuscany Pinpoint för att få konkurrentiella fördelar på den snabbt utvecklande halvledarmarknaden.

Vi tillhandahåller skalbara lösningar på flera områden inom produktlivscykeln för halvledare. Dussintals av industriledande företag använder våra produkter i sin produktion idag för att hjälpa till att driva på utvecklingen, inklusive över tre fjärdedelar av världens 20 största halvledarföretag och många mindre företag på frammarsch som försöker öka sina konkurrentiella fördelar.

Dassault Systèmes lösning för halvledare omfattar:

Förbättrad översyn och kontroll av konstruktionen

Företagen som tillverkar halvledare har varit tvungna att utvecklas för att kunna hantera den nya normen som innebär att arbetsgrupperna har reducerats och spridits över flera anläggningar. Projektansvariga måste snabbt kunna fastställa det optimala sättet att stödja projektportföljer medan man behärskar tekniker och tillgängligheten av resurser. Återanvändning av företagskunskap och produktionsdata samt projektplanering är avgörande för att lyckas. Behovet av att ytterligare koppla samman länken mellan projektplaner och konstruktionsleverabler kan utgöra en skillnad mellan produkter av hög kvalitet som lanseras enligt tidsschema, eller kostsamma förseningar. Vår halvledarlösning samlar ihop hela produktportföljens hanteringsdata från de olika separata källorna så att projektansvariga kan uppnå sina målsättningar.

 

Använd en samverkande miljö för konstruktionshantering

Med tvärvetenskapliga konstruktionsteam utspridda över världen kräver komplex IC-konstruktion sömlös samordning över tidszoner, företagsgränser och diversitet inom arbetsteamen. Att hantera konstruktionen, utveckla stora mängder data i form av konstruktionsbibliotek, att skapa återanvändbara kunskapsblock och skapa ett kommunikationsflöde som kan driva på ansvarsöverföring, problem och aktionsflöden är en förutsättning för konstruktionsmetodiker. Komplexiteten av konstruktionsinformationen gör denna samverkande konstruktionsmiljö till ett måste. Dagens komplexa IC-produkter kräver en blandning av kompetenser från analog, digital och inbäddad programvara, till förpackning och kontroll för att garantera framgång. Vår halvledarlösning gör det möjligt för företag inom halvledarsektorn att samla alla sina konstruktionsresurser i en enda miljö för att optimera effektiviteten och möta målsättningarna för produktkvalitet. Detta hjälper till att höja inkomsten medan man sänker produktionskostnaderna.

 

Sänk ändringskostnaderna

Som en av de största tillverkningsindustrierna, är ett välkänt problem inom denna sektor de höga ändringskostnaderna. Konstruktionsverktyg och metoder förbättras ständigt för att rikta in sig på omedelbar framgång och minska de höga kostnaderna som associeras med mask spins. Många av de kostsamma ändringarna av IC-konstruktionen är ett resultat av kommunikationsavstånd mellan kunder och ingenjörer, mellan konstruktions- och tillverkningsföretag och mellan olika konstruktionsteam. Vår halvledarlösning samordnar kraven och produktkonfigurationerna samt materiallistorna för att garantera att det inte finns några problem som beror på obalans mellan avsikt, konstruktion och verklighet.

 

Virtuell produktvalidering

När IC-konstruktionerna överskrider 2 miljarder transistorer och produkter som används inom många industrier, är simuleringen livsviktig för att bibehålla produktkvalitet och hållbarhet. IC-konstruktionen inkluderar logiska och fysiska simuleringar samt beteendesimuleringar, både på chip- och systemnivå. Vår halvledarlösning skapar en miljö som kan passa in resultaten från flera simuleringar i en automatiserad processkontroll för att göra det möjligt för ingenjörerna att maximera kontrollcyklerna och identifiera problemen innan man producerar prototyper eller fysiska produkter. Eftersom halvledarprodukter har ett stort antal tillämpningar är behovet av simulering av termiska, fukt-, strålnings- och droppförhållanden m.m. av stor vikt.

Med ENOVIA har vi minskat ned cykeltiden för tekniska ändringar till mindre än hälften jämfört med våra tidigare system.

Alberto Burger, Vice VD för Kvalitetsgaranti, halvledaranordningar