Business Operation Excellence

Främja effektivitet och flexibilitet i utvecklingen av konfigurerbara produkter och lösningar

Dagens High Tech-innovatörer måste hantera stenhård konkurrens, snabb teknikutveckling och ständigt skiftande kundefterfrågan på global nivå. Det räcker inte att separat optimera processerna inom verksamheten och för forskning och utveckling var för sig om du ska lyckas förbättra cykeltiderna och snabbt kunna reagera på nya affärsmöjligheter. Ledande innovatörer strävar efter att skapa en väsentligt flexiblare organisation som kan reagera snabbt på nya marknadsförutsättningar och hantera komplexa produktions- och efterlevnadsprocesser. 

Med 3DEXPERIENCE-lösningen Business Operation Excellence får du funktionerna för att genomdriva och synkronisera en bred uppsättning färdigheter och resurser genom konstruktions- och affärsverksamheten. Därmed får du förutsättningarna för snabb och lönsam leverans av kundanpassade produkter och lösningar.

Viktiga fördelar:

  • Förbättra effektiviteten genom att bättre synkronisera tvärdisciplinära resurser, processer och planer.
  • Öka konkurrenskraften med modulära strategier som gör att du snabbt kan anpassa dig till ny teknik och efterfrågan.
  • Sänk utvecklingskostnaderna genom att maximera återanvändningen av immateriell egendom och optimera komponentupphandlingen under konstruktionsarbetet.
  • Säkerställ att kvalitets- och efterlevnadsstandarder uppfylls genom att genomdriva kontroller av arbetet med regeldeklarationer.