Tillverkning & produktion

Snävt tidschema för produktionslansering. Sammanlänkade verksamheter i produktionsanläggningen och leverantörskedjan. Hur lanserar man ett projekt i tid och enligt budget? DS lösning Tillverkning & produktion gör det möjligt för tillverkarna inom högteknologiindustrin och deras leverantörer att implementera en metod baserad på "Konstruktion för tillverkning", för att validera och optimera tillverkningen och produktionen före den verkliga produktionsstarten.

Stöd för metoden "Konstruktion för tillverkning"

I en industri där många nya produktintroduktionsprogram medför kostnadsöverskridanden och förseningar, är en god produktionsplanering en nyckelfaktor för fortsatt verksamhet. Produktionsplaneringen inom elektronikindustrin omfattar oräkneliga element som noggrant måste samordnas och utföras för att framgångsrikt kunna lansera ett program i tid och enligt budget. Sammanlänkade verksamheter i produktionsanläggningen och leverantörskedjan måste noggrant planeras för att uppnå den säkraste, snabbaste och mest optimala sekvensen.

Tillverkare av högteknologiska produkter och deras leverantörskedja förlitar sig på DS helt integrerade PLM-miljö som stöder metoden konstruktion för tillverkning så att både konstruktions- och tillverkningsprocesser kan optimeras samtidigt och på ett sätt där man bäst använder tillgängliga resurser. Dassault Systèmes lösning Manufacturing and Production Operations erbjuder utökade funktioner - hittills oöverträffade inom sektorn.

Lösningen Tillverknings- och produktionsprocesser omfattar:

  • Materiallistor för tillverkningen
  • Ändringshantering för tillverkningen
  • Produktionsplanering och schemaläggning
  • Arbetsinstruktioner, dokument och simuleringar
  • Produktionssimulering
  • Produktmodellering
  • Konstruktion av tillverkningsmaskiner och optimerad utformning
  • Verktygshantering
  • Integrering för genomförande av tillverkning och resursplanering

Stödprodukter: DELMIA, ENOVIA

Med ENOVIA har vi praktiskt taget eliminerat risken för dataförlust när vi överför information från ett produktlivscykelstadium till ett annat medan vi sparar tillverkningstid och förbättrar produktkvaliteten.

V.I. Zhigulskikh Vice VD, Produktion och utveckling, Bee Pitron Electric