Affärsprocesser

Genom processerna för styrning, konstruktion och tillverkning till kundtjänst, gör våra lösningar det möjligt för företagen att möta utmaningarna inom sektorn och förbättra konkurrenskraften.

Välj processerna i följande tabell. Varje lösning från Dassault Systèmes kan implementeras individuellt för att lösa specifika administrativa eller tekniska problem. Tillsammans kan denna omfattande och integrerade PLM-lösning för högteknologisk och elektronisk industri hjälpa företagen i sina strategiska initiativ kring moderniseringen av produktutvecklings-, tillverknings-, och  samarbetsprocesserna.

Fördelar med 3DS PLM-lösningar för högteknologisk och elektronisk industri:

  • Konstruera hela systemet – från krav till en funktionell, logisk och fysisk modell - i en komplett process från koncept till tillverkning
  • Dra fördel av vår samverkande Mechatronics konstruktionslösning för att skapa en enda digital produktdefinition som består av komponenter utformade av olika arbetslag inom olika områden
  • Utföra  virtuell produktkvalifikation inom vår enhetliga modellerings- och simuleringsmiljö för att förbättra produktiviteten och minska utvecklingstiden.
  • Hantera komplexiteten, inklusive sofistikerade integrerade system, och det interaktiva arbetet mellan alla involverade komponenttillverkare och leverantörer.
  • Integrera normöverensstämmelsen i produktutvecklingsprocessen för att minska risken av ändringar i sista minuten och produktåterkallelse.
  • Maximera produktprestandan genom integrerade tillverkningsregler och krav i konstruktionsmallarna, enligt metoden "konstruktion för tillverkning".
  • Använda en enda databas för att lagra all produktinformation och de processer som styr dem genom hela deras livscykel.