Snabbare projektledning

Tillhandahålla ”osynlig styrning” för en flexibel utvecklingsorganisation

Trots att cykeltiderna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag läggs mer än 30 % av konstruktionstiden på improduktiva aktiviteter. Det här är framförallt en utmaning för High Tech-innovatörer som står inför ständigt kortare produktlivscykler för att uppfylla de skilda behoven på den globala marknaden.

Lösningen Snabbare projektledning möjliggör en projektledningsmodell baserad på leveransobjekt som gör att affärs- och tekniktillgångar kopplas samman. Den här enhetliga arkitekturen innehåller dynamiska projektpaneler som ger realtidsinsyn i projektets faktiska status när det gäller schema, milstolpar, resurser, kostnader och fördelar. Samtidigt minskas den administrativa arbetsbördan. 

Viktiga fördelar:

  • Minska arbetsbördan med projektplanering och schemaläggning genom en projektledningsmodell baserad på leveransobjekt.
  • Optimera kostnader och effektivitet med dynamisk resurstilldelning.
  • Öka planernas korrekthet genom att använda en enda projektarkitektur.
  • Snabba på beslutsfattandet med projektrapportering i realtid.
  • Förbättra riskhanteringen genom att bygga in kopplingen mellan nyckeltal för verksamhet och konstruktion.
  • Utnyttja tidigare projektkunskaper genom att använda mallar. 

”Vi kan tillhandahålla alla våra team i världen med korrekt information. På så sätt kan vi se till att projekten löper smidigt och uppfyller kraven för en ständigt kortare produktlivscykel.”

Sheng Hanbo Projektdirektör på Hisense Electric