Snabbare mekaniksamarbete

Börja aldrig från noll!

Inom små och medelstora företag sätts konstruktionsteamen under extra hård press när verksamheten växer. Om de ska lyckas lägga konkurrenterna bakom sig och hålla sig kvar i täten måste de tillhandahålla variation, anpassning och helt nya innovationer, och ofta på en och samma gång.

Med Snabbare mekaniksamarbete får mekanikkonstruktörerna medel för att uppnå konstruktionsmål och milstolpar, genom att deras konstruktionsdata bäddas in direkt i ändringsprocessen. Det främjar återanvändning av konstruktioner och underlättar samarbetet med elkonstruktörerna. 

Viktiga fördelar:

  • Underlätta återanvändningen av konstruktioner för mekanikkonstruktörer med hjälp av en enhetlig ändringsplattform.
  • Förkorta projektutvecklingscyklerna genom att säkerställa konsekvensen mellan materialspecifikationer och konstruktionsdata.
  • Underlätta samarbetet mellan mekanikkonstruktörer och elkonstruktörer.