Snabbare kravhantering

Säkerställ att ”kundens röst” registreras och hörsammas genom hela utvecklingsprocessen

En central förutsättning för att hålla sig konkurrenskraftig inom High Tech-branschen är att snabbt och korrekt registrera standarder och marknadsdrivna krav. Ännu viktigare är att hantera krav på ett enhetligt sätt så att de genomdrivs konsekvent under alla efterföljande processer inom konstruktion, testning och validering.

Med Snabbare kravhantering får globala High Tech-innovatörer verktygen att effektivt definiera, analysera och återanvända krav med hjälp av en delad plattform. Med 3DEXPERIENCE-plattformen får du den samlade spårbarhet som krävs för att kunna registrera, hantera och uppfylla behov och krav genom hela produktcykeln från konstruktion till implementation och test.

Viktiga fördelar:

  • Formalisera krav som kan valideras och testas effektivt.
  • Sänk utvecklingskostnaderna och tidsåtgången med enhetlig hantering av förändringar i bestämmelser.
  • Snabba upp införandet av nya krav. 

När det gäller kravhantering har vi uppnått en förbättring på mellan 30 och 40 procent i våra hanteringsprocesser, inklusive spårbarhet och återanvändning av krav.

Peter Servi Chef för Enterprise PLM och Engineering Applications, Fujitsu Network Systems