Snabbare konstruktion av produkthöljen

Gör det möjligt för teamen att omvandla designinnehåll till förstklassiga tekniklösningar

Om High Tech-innovatörerna ska kunna särskilja sig från konkurrenterna och leverera engagerande kundupplevelser måste de se till att konstruktionens syfte sprids effektivt genom de olika konstruktions- och produktionsavdelningarna, och att det även beaktas i planeringen på verkstadsgolvet.

I Snabbare konstruktion av produkthöljen finns funktioner för 3D-aktiverat samarbete som underlättar för optimal återanvändning av tidigare arbete i nya konstruktioner. Samtidigt gör samverkande ändringshantering det enklare att uppfylla tillverkningskrav och minimera höga kostnader för ändringar i påföljande steg i produktinnovationen.

Viktiga fördelar:

  • Minska de komplexa utmaningarna med att skapa smarta enheter som engagerar.
  • Effektivisera konstruktionsarbetet genom att underlätta återanvändning av kunskap.
  • Mindre arbete och lägre kostnader för ändringar i design och konstruktion