Snabbare hantering av materialspecifikationer

Samkör produktdefinitioner i hela innovationskedjan

Om High Tech-innovatörer ska kunna tillgodose det globala behovet av produktvarianter måste de ta fram ett ramverk för konsekventa produktdefinitioner som stöder varianthantering för alla discipliner och platser.

Med processen Snabbare hantering av materialspecifikationer kan du standardisera produkt- och processtrukturen och koppla samman områden som utveckling, konstruktion och tillverkning via en säker och enhetlig plattform för materialspecifikationer.

Viktiga fördelar:

  • Förkorta konstruktionstiden och sänk kostnaderna med en global instans för produktdata för alla affärsenheter.
  • Underlätta konstruktionsändringar och leverantörssamarbete tack vare säker hantering av materialspecifikationer.
  • Sänk komponentkostnaderna och förkorta urvalstiden med hjälp av grafiska jämförelser av materialspecifikationer. 

Vi valde att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform, som ger oss samlad kontroll över alla konstruktionsdata.

Masashi Ando Chef för sensordivisionen