Snabbare elektroniksamarbete

Korta tiden för konstruktion av maskinvara (PCBA)

High Tech-innovationens dynamik drivs av elektronik och programvarudrivna funktioner på produktens mönsterkort. När små och medelstora innovatörers verksamhet växer blir hanteringen av el- och mekanikkonstruktionen en stor utmaning.

Med Snabbare elektroniksamarbete kan konstruktionen av mönsterkort och tillverkningsdata hanteras på samma plattform vilket ger fullständig spårbarhet. Dessutom kan elektroniksystemen integreras i tvärdisciplinära arbetsflöden och ändringsprocesser. 

Viktiga fördelar:

  • Korta ned ledtiderna med effektivt samarbete mellan el- och mekanikkonstruktörerna.
  • Sänk kostnaden för införandet av nya produkter genom att optimera hanteringen av införandet av nya komponenter.
  • Höj produktiviteten i konstruktionen av kopplingsscheman och layout med hjälp av automatiserad hantering av materialspecifikationer hos leverantörerna.
  • Förkorta tiden för maskinvarukonstruktion tack vare spårbarhet för alla konstruktionsändringar.

Man skulle kunna säga att biblioteket är hjärnan i vårt utvecklingsarbete. All information som våra utvecklare behöver i sitt arbete lagras centralt, så att de t.ex. vet om de kan använda en viss komponent i ett nytt utvecklingsarbete eller om den har slutat tillverkas.

Lutz Napiwotzky Ansvarig, Engineering Applications Corporate IT, Bosch