På dagens globala marknader är det de små och medelstora företagen som framförallt driver på High Tech-innovationen. Om de ska kunna lyckas på marknaden och hålla konkurrenterna bakom sig måste de snabbt få ut produkterna på marknaden, så att de kan växa och skilja sig från konkurrenterna. Samtidigt måste de vara flexibla och kunna anpassa sig efter marknadsdynamiken.

Accelerated Device är en ny branschlösning som är speciellt utformad för medelstora High Tech-företag. Det ger kritisk kapacitet att sammankoppla elektronik- och mekanikkonstruktionsteamen med avdelningar för krav- och projekthantering samt med externa partner. 

Viktiga fördelar:

  • Korta ned ledtiderna med samordnat samarbete mellan tvärdisciplinära konstruktionsteam.
  • Sikta mot noll projektförseningar med projektledning baserad på leveransobjekt.
  • Skydda företagets immateriella tillgångar med säkert utbyte av datapaket med underleverantörer.
  • Inför nya produkter snabbare genom att tillhandahålla enkel dataåtkomst och granskningsfunktioner på verkstadsgolvet.