Accelerated Device

Accelerated Device

Korta ned innovatörens väg från koncept till användningsklara produkt Lär dig mer

High-Tech Operational Excellence

High-Tech Operational Excellence

Främja effektivitet och flexibilitet i utvecklingen av konfigurerbara produkter och lösningar Lär dig mer

HT body

HT body

Öka designens effekt med smart höljeskonstruktion Lär dig mer

Highly Flexible Manufacturing

Highly Flexible Manufacturing

Förändra produktionen och leverantörskedjan för att bli effektivare, snabbare och mer flexibel Lär dig mer

Silicon Thinking

Silicon Thinking

Att vända halvledarkomplexitet till lönsamhet Lär dig mer

Smart Supply Chain

Smart Supply Chain

Öka leveranskedjans förutsägbarhet, flexibilitet och hastighet Lär dig mer

Smarter, Faster, Lighter

Smarter, Faster, Lighter

Smidig samordning är en konst Lär dig mer

Social Ideation

Social Ideation

Utöka din kapacitet för öppen innovation Lär dig mer

Tech Journey

Tech Journey

Skapa engagerande köpupplevelser och effektivisera marknadsföringen Lär dig mer