Skönhets- och hälsovårdsprodukter

Främja organisk tillväxt genom att korta ned utvecklingstiderna samtidigt som du hanterar komplicerade globala regler

Förkorta utvecklingstiderna, höja kvaliteten och spårbarheten och mer därtill

Gränserna suddas ut mellan företag verksamma inom branschen för skönhets- och hälsovårdsprodukter och företag inom biovetenskap. Dagens konsumenter ser det de äter, de mediciner de tar och de skönhetsprodukter de använder som delar av en helhet när det gäller hälsa och välmående. Som svar på kraven från kunderna har reglerande myndigheter och organ utökat sina regler för vad som får finnas i produkterna, vad som får finnas på förpackningarna, hur material hanteras med mera.

Om företag inom skönhets- och hälsovårdsprodukter ska kunna vinna i den här komplexa miljön måste de kunna svara på kundernas växlande önskemål och behov och erbjuda fler självbetjäningserbjudanden för skönhets- och hälsovårdsprodukter. Det innebär att de måste kunna hantera den komplexa regelprocessen felfritt och genomdriva globala standarder anpassade för lokala marknader om de ska kunna göra snabba lanseringar.

Dassault Systèmes har utvecklat lösningar som hjälper dig ta itu med dessa kritiska utmaningar. Dassault Systèmes tillhandahåller lokala och molnbaserade branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen med vilka företag inom branschen för skönhets och hälsovårdsprodukter kan:

  • i stort sätt eliminera förekomsten av produktåterkallelser för bristande formeluppfyllande och förbättra kvaliteten och spårbarheten för produkter
  • korta ned utvecklingstiden med upp till 20 % genom att möjliggöra samarbete mellan människor, processer och system via samma affärsplattform
  • expandera snabbare in på nya marknader och det till en bråkdel av nuvarande kostnad