Perfekt produktionsplanering

Perfekt produktionsplanering

Uppnå nya effektivitetsnivåer

Bestäm hur mycket som ska produceras … när det ska produceras … var det ska produceras … och vad du kan lova kunderna.

Lösningen Perfect Value Chain från Dassault Systèmes har en intelligent programvara för produktionsplanering, som ger tillverkare en konkurrensfördel. Med Perfect Value Chain kan du undvika vanliga hinder för lönsamhet, som höga lagernivåer, dåliga leveransprestanda, låg avkastning och för mycket avfall. Det innebär att du kan bestämma hur mycket som ska produceras … när det ska produceras … var det ska produceras … och vad du kan lova kunderna.

Flytta fokus från att bara minska kostnaderna till att skapa värde och stärka dina konkurrensfördelar. Utrusta dig med planeringsverktyg och metoder som skapar högsta möjliga genomströmning med minsta möjliga lager och samtidigt säkerställer hög kvalitet och leveransprestanda.

Faktum är att alla produkter (de som redan bekräftats i ERP och förslag som genereras vid påfyllning) omplaneras utifrån den senaste utvecklingen, till exempel återkoppling på detaljerad schemaläggning, förnyad efterfrågan osv.

Perfect Value Chain eliminerar gissningsmomentet från orderlöftet. På ett ögonblick ser du vad en bekräftad order får för konsekvenser. Du avgör om du har det material och den kapacitet som krävs för att uppfylla ordern. Och du kan ange ett tillförlitligt leveransdatum. Om du har vissa kunder eller brådskande ordrar som inte ger utrymme för misstag kan du ha en veckobaserad reservkapacitetsvolym med en resursnivå som ger leveranstrygghet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Planer som kunder och personal kan lita på.
  • Flexibilitet att justera planen och hålla dina löften även vid störningar i sista minuten.
  • Stöd för veckobaserad reservkapacitetsvolym på resursnivå för vissa kunder eller brådskande ordrar.
  • Koppling mellan tillgång i tidigare led och efterfrågan i senare led, vilket skapar en komplett leveranskedja.