Perfekt leverans- och värdenätverk

Perfekt leverans- och värdenätverk

Maximera resursutnyttjandet genom att matcha kapacitet med efterfrågan

När din prognos är klar för leveransgranskningsprocessen börjar du lägga till begränsningar. Begränsningarna omfattar lager, material, tillverkningskapacitet och personal – avståndet mellan vad du borde producera och vad du kan producera ökar. Avståndet återspeglar förlorade affärsmöjligheter.

Med lösningen Perfect Value Chain från Dassault Systèmes är efterfråge- och leveranskedjorna helt integrerade. Med Perfect Value Chain kan planerare från båda områdena samarbeta genom att skapa och jämföra efterfråge- och leveransscenarier – för att fylla eventuella luckor (d.v.s. anställa mer personal, skapa fler arbetspass, införa kampanjer, utforska ytterligare leveranskällor o.s.v.), maximera effektiviteten och tjäna pengar på extra försäljningsmöjligheter.

Leveransplanen integreras smidigt med verksamhetsplanen, vilket möjliggör en mjuk övergång från kapacitet till förmåga.

 

 

Viktiga funktioner och fördelar

  • Specificera planeringsstrategin genom att väga olika nyckeltal mot varandra.
  • Hitta den plan som bäst uppfyller nyckeltalsmålen med optimeringsverktyget.
  • Sätt upp lagermål baserade på paretoanalys av produktportföljen.
  • Minimera lagernivåerna med begränsad kapacitetsplanering.
  • Konfigurera hierarkier för försäljnings- och verksamhetsplanering för avancerad modellering av leveranskedjan.