Perfekt konsumentefterfrågan

Perfekt konsumentefterfrågan

Mer exakta prognoser

 

Exakta prognoser av efterfrågan leder till bättre kundservice, ökar försäljningen och minskar kostnaderna. Högsta prioritet för dagens chefer inom leveranskedjan är därför att eliminera ovissheten vad gäller efterfrågan. Många faktorer samverkar till en samstämmig prognos och enskilda företag har generellt en egen unik kombination av några av eller alla följande faktorer:

  • Kundprognos
  • Försäljningsprognos
  • Marknadsföringsplaner
  • Prognos av toppar
  • Statistisk prognos

Lösningen Perfect Value Chain från Dassault Systèmes analyserar historiska uppgifter om efterfrågan och marknad, och hjälper dig att avgöra vad som väntar och hur du kan dra nytta av det. Du har en enda plattform där du kan styra hela planeringsprocessen, till exempel planera produktlanseringar, spåra variationer i efterfrågeplanen och identifiera dina samarbetspartners bidrag till processen. Med Perfect Value Chain har du de bästa förutsättningarna att förutse efterfrågan genom förbättrade statistiska prognoser, samarbeta mer effektivt med interna försäljningsteam och externa kunder och utforska efterfrågescenarier för att öka försäljningen.

När marknadsförhållandena ändras eller ny information blir tillgänglig reviderar Perfect Value Chain dessutom dina prognoser automatiskt. Det leder till bättre och snabbare prognoser.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Automatisk beräkning av den optimala statistiska prognosen med avancerade algoritmer.
  • Effektivt samarbete genom samtidig användaråtkomst till den senast uppdaterade versionen.
  • Ständig information om hur prognoser ändras över tid och hur efterfrågeplanering främjar din verksamhet.
  • Realtidsmeddelanden om prognoser som kräver din uppmärksamhet.
  • Bevarad flexibilitet genom skapande av flera scenarier för hantering av möjligheter och risker.