Perfekt arbetskrafts- och resursplanering

Perfekt arbetskrafts- och resursplanering

Fatta de bästa besluten för arbetskraftsplanering för din verksamhet

 

Optimering av arbetskraft innebär tilldelning av rätt resurser till uppgifter, baserat på de anställdas kompetens, tillgänglighet och önskemål (inom ramen för gällande regler och arbetsmarknadsavtal). Det kan snabbt bli komplext. Övervinn komplexiteten och njut av fördelarna med intelligent planering och optimering av arbetskraft – framgångsrikt slutförda projekt, bättre prestanda och nöjdare anställda– genom att välja branschlösningen Perfect Value Chain från Dassault Systèmes.

Lösningen Perfect Value Chain inkluderar optimeringsteknik som hjälper företag att lyfta arbetskraftsplaneringen till en högre nivå. Algoritmer som tar hänsyn till alla relevanta driftsdetaljer ger företagen möjlighet att utveckla sina specifika konkurrensfördelar och anpassa planerna enligt kärnverksamhetens strategi.

Lösningen Perfect Value Chain ger planerarna realtidsåterkoppling på alla ändringar av de anställdas scheman eller uppgifter. Planerarna kan därmed validera effekten av arbetskraftsplaneringsscenarier på verksamheten och snabbt åtgärda störningar och undvika onödig övertid och tillhörande kostnader.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Full kontroll och uppsikt över anställda och resurser i realtid.
  • Effektiviserad verksamhetsplanering och bevarad flexibilitet även vid schemaläggning i sista minuten.
  • Skapande av planer för flera resurser, inklusive anställda, utrustning, fordon och andra tillgångar.
  • Snabba åtgärder mot störningar, vilket eliminerar onödiga kostnader.