Perfekt samarbete med återförsäljare

Kategoriledarskap, Team On-boarding

När det är dags för årliga eller säsongsmässiga genomgångar bjuder återförsäljaren vanligen in tillverkare i förbrukningsvarubranschen för att diskutera kategori- och märkestillväxtstrategier, presentera nya produkter och idéer och diskutera marknadsföringsplaner. Under sådana här strategisessioner kan virtuell verklighet i 3D vara något som ändrar spelreglerna.

Med hjälp av en 3D-lösning för virtuell marknadsföring som Perfect Shelf kan tillverkare inom förbrukningsvaror engagera återförsäljaren med nya idéer, koncept och alternativa scenarion i en verklighetstrogen miljö som återspeglar den verkliga butiken. Genom att titta på affärsdata i ett virtuellt 3D-planogram kan tillverkaren skapa en vision för kategorin, granska kunskap om konsumenten, illustrera en ny strategi och leverera alternativ som kan vara till stöd för viktiga mål: kategoritillväxt, varumärkets tillväxt och kategoriledarskap.

Perfect Shelf 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes är den perfekta plattformen för att visa och dela idéer, utforska framtida möjligheter och inspirera till butiksupplevelser. Det gör att återförsäljare och märkestillverkare kan ta samarbetet till en högre nivå och fatta affärsbeslut på några timmar istället för veckor.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • SAMARBETA EFFEKTIVT inom och utanför organisationen i en enda plattform
  • VERKTYG SOM ÄNDRAR SPELREGLERNA för Category Influencer eller varumärken som vill ha kategoriledarskap
  • MÖJLIGHET ATT VISA UPP nya produkter, säsongsevenemang, specialprodukthyllor eller granskning av hela sortimentet
  • SPARADE KOSTNADER för fysiska modeller av butiker eller planogram tack vare en kontinuerligt delbar och anpassningsbar 3D-upplevelse
  • ÖKAD ACCEPTANS för marknadsföringsstrategier som föreslås i virtuella 3D-miljöer och som fokuserar på vinnande shoppingupplevelser
  • FÖRBÄTTRAD BUTIKSANVÄNDNING av marknadsföringsmaterial genom att potentiella problem kan förstås och förutses