Perfekt butiksutförande

Överensstämmelse och kvalitet

I slutänden är utförandet i butiken mycket viktigt för både återförsäljaren och märkestillverkaren. En njutbar shoppingupplevelse, enhetlighet med varumärket och utmärkta resultat kan uppnås med hjälp av tydliga instruktioner och planer som är utformade för att passa den lokala butiken.

Komponenten Perfekt butiksutförande i Perfect Shelf 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes ger möjlighet att skapa instruktioner för montering och utförande på flera språk med bara en klickning. Med nya mobila funktioner gör Perfect Shelf det möjligt att enkelt få en samlad informationskälla för ett starkt utförande. Mobila funktioner kan förbättra samarbetet mellan globala och regionala team eller mellan huvudkontoret och butikspersonalen.

Möjligheten att mäta, bedöma och rapportera utförandet av marknadsföringsstrategierna ger inblick i realtid i överensstämmelsen och gör det möjligt med kontinuerlig förbättring på butiksnivå. Dessutom kan man anpassa företagets marknadsföringsstrategi vid behov.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • REALTIDSÖVERVAKNING AV EFTERLEVNAD med nya funktioner för mobil och digital anslutning (virtuell kopia)
  • SNABB IMPLEMENTERING genom att flera planogram och språkversioner skapas snabbt och enkelt
  • ÖKAD LOJALITET med en väldesignad shoppingupplevelse
  • KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING av planogram med hjälp av realtidsdata och möjlighet att kommunicera snabbt på butiksnivå
  • MINSKA RISKEN FÖR FEL i verksamheten genom att ha en samlad informationskälla för alla data
  • FATTA BÄTTRE OCH SNABBARE BESLUT för butiker genom att granska realtidsdata och optimera marknadsföringsstrategierna