Återförsäljare och tillverkare av förbrukningsvaror lägger enorma resurser på att försöka optimera produktiviteten hos varumärken och kategorier. Det omfattar investeringar i många olika områden, som marknadsföring i butik, förpackningsinitiativ, skyltar i butik, planogramdesign osv. Men hur kan du utvärdera nya idéer ordentligt innan du lägger resurserna på att stödja dem?

På Dassault Systèmes tror vi på att ju bättre vi förstår kunden och shoppingupplevelsen i butiken, desto mer välgrundade och smarta beslut kan vi fatta.

Genom att simulera återförsäljarmiljöer i verklighetstrogna, virtuella 3D-miljöer kan företag inom Consumer Packaged Goods och återförsäljare bättre föreställa sig nya idéer och koncept, validera nya utföranden med kunderna och genomföra vinnande shoppingupplevelser. Detta samtidigt som fokus ligger på att öka de värden som är viktigast: kundlojalitet, lönsamhet för varumärke och kategori, butiksöverensstämmelse samt mätningar av enhetlighet. 

Perfect Shelf är den enda riktigt effektiva programvarulösningen för 3D-marknadsföring som gör att återförsäljare och märkestillverkare av förbrukningsvaror kan omdefiniera shoppingupplevelsen, illustrera nya idéers påverkan, optimera utrymmesplaneringen och maximera användningen – helt utan den tid och de kostnader som alla nuvarande metoder medför.

Perfect Shelf finns i versioner för användning lokalt och i molnet. 

Viktiga funktioner och fördelar

  • ÖKA FÖRSÄLJNINGEN och förbättra marginalerna genom bättre, mer välinformerade beslut och fler alternativ för utvärdering under planeringsprocessen
  • FÖRBÄTTRA SAMARBETET mellan tillverkare och återförsäljare genom en 3D-metod i realtid för gemensam verksamhetsplanering
  • FÖRKORTA TIDEN TILL HYLLAN genom snabbare kategorihantering och utrymmesplanering och snabbare validering av shoppingupplevelsen (till lägre kostnad!)
  • FÖRBÄTTRA BUTIKENS ANVÄNDNING, utförande och upplevelse över alla format genom förbättrad kvalitet i butiksplaneringen
  • LÄGRE TOTALA KOSTNADER FÖR ÄGARSKAP genom att utnyttja virtuell research för kortare projekttidsramar och kortare tid till marknad och bättre utförande i butiken

Vi valde ”Perfect Shelf” för att utforma en ny vision för glasskategorin och få vinstdrivande skyltningslösningar för våra kunder. Den här samarbetsbaserade lösningen ger en ny, innovativ dimension till kategorihantering.

Stanislas de Maleissye Chef för Category Trade Management, General Mills, Frankrike