Perfect Production

Materialsynkronisering och hantering av tillverkningsverksamhet

Perfekta leverantörsnätverk

En global lösning för produktkvalitet och konsekventa varumärken

Kvalitet fortsätter vara en viktig del av användarupplevelsen. Med Perfect Production kan ditt företag anamma en enhetlig lösning för kvalitetshantering för att minska risken för återköp från återförsäljare samt minimera sannolikheten för allmänna återkallanden och skador på varumärket.

Perfect Production är det perfekta verktyget för att säkerställa kvalitet, konsekventa varumärken och kundupplevelser oavsett anläggning eller geografisk placering. Med den här lösningen kan du sikta in dig på och uppnå utmärkt kvalitet genom konsekvent tillämpade och genomdrivna processer där tillverkningsdata som inhämtats från alla delar av verksamheten används.

Du kan institutionalisera de bästa metodprocesserna och anamma en global lösning för spårbarhet och isolering som stöder dagens produktstrategi för "en plattform, många SKU”!

Viktiga funktioner och fördelar

  • Lösningar i nära nog realtid för nyckelkvalitetsfrågor som alltför höga skrotningsnivåer, leverantörsprestanda, produkter som inte uppfyller efterlevnadsstandarder samt processvariabilitet
  • Gemensamma mätstandarder i anläggningar och hos leverantörer
  • Strömlinjeformad process för nytillkomna leverantörer
  • Tidiga varningar på alla verksamhetsnivåer