Perfect Production

Materialsynkronisering och hantering av tillverkningsverksamhet

Perfekt tillverkningsverksamhet

Materialsynkronisering och hantering av tillverkningsverksamhet

Med den trängande pressen att höja verksamhetsmarginalerna vill företagen att deras tillverkningsverksamhet ska leverera högre värde. Det är ingen lätt uppgift eftersom det kräver en samordning av komplexiteten på de olika anläggningarna, aktiviteterna och leverantörerna för bästa möjliga användning av tillgångarna.

Lösningen Perfect Production från Dassault Systèmes tillhandahåller en samarbetsmetodik för problemlösning i alla delar av din dynamiska leverantörskedja för att komma till rätta med problem snabbare, höja produktionseffektiviteten och driva fram en smidig verksamhet som sänker kostnaderna genom mindre lagerhållning och ökad användning av tillgångar.

Med Perfect Production kan alla verksamhetselement hanteras på och mellan anläggningar för lanseringar av nya produkter och en konsekvent kundupplevelse, oberoende av anläggning eller geografisk plats. Lösningens globala plattform hjälper till att driva fram gemensamma processer men är tillräckligt flexibel för anpassning till lokala SKU-krav och regelverk.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minskar cykeltiderna till lansering av nya produkter utan att påverka kvaliteten
  • Synkroniserar leverantörs-, lager- och produktionsmaterialflöden
  • Tillhandahåller felsäkring i realtid för utskrift, förpackning och etikettering av målmarknadsbeställningar
  • Säkerställer en konsekvent kundupplevelse och skyddar varumärkesenhetlighet