Perfect Production

Påskynda insyn i tillverkningsanalys

Växande antal SKU, korta innovationscykler och ökande press från regelverk är det nya normala. I den här miljön har det aldrig funnits ett större krav på tillverkningsaktiviteter att leverera i tid, under budget och med konsekvent kvalitet.

Branschlösningen Perfect Production är baserad på 3DEXPERIENCE®-plattformen och ger globala tillverkare med utspridd verksamhet insyn, kontroll och synkronisering av sin tillverkningsverksamhet. Tillverkare möter hård konkurrens och föränderliga förordningar kräver en robust och sömlös infrastruktur för insamling av genealogi- och spårbarhetsdata från alla delar av deras verksamhet. När företagen klarar av de här utmaningarna är resultatet en smärtare, snabbare och ständigt bättre verksamhet som genererar mer värde än någonsin.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Påskynda lanseringar av nya produkter med upp till 20 %
  • Sänk kostnaden för sålda varor med upp till 27 %
  • Minska antalet defekter oberoende av anläggning eller geografisk plats
  • Sänk kostnaderna för lagerhållning och öka produktionstakten samtidigt
  • Implementera en global lösning för spårbarhet och isolering
  • Förenkla IT och sänk den totala ägandekostnaden med en enda global plattform

Med Perfect Production kan företag öka effektiviteten, sänka kostnaderna och påskynda lanseringen av nya produkter. Några av våra kunder har redan sparat miljoner och sett en tresiffrig tillväxt av sin produktportfölj tack vare leantillverkningsaktiviteter

Philippe Loeb Vice VD för förbrukningsvaror och detaljhandel på Dassault Systèmes