Perfekta specifikationer

Definiera strukturerade formelspecifikationer som kan återanvändas inom tillverkningen

 

Med Perfekta specifikationer i Perfect Product kan CPG-företag definiera och hantera alla typer av produktspecifikationer, bland annat formler, råmaterial och bearbetningsanvisningar. Administratörskonstruerade specifikationsmallar standardiserar informationen och ger en snabb arbetsgång för ändringar av specifikationsformat och -innehåll vid ständigt nya affärsbehov. Här finns robusta funktioner för hantering av materialförteckningar som överuppsättning och logiska tillägg för specifikationshantering. Det gör att företagen kan sätta samman specifikationer till logiska materialhierarkier med definitioner av produktstruktur vilka maximerar återanvändningen av data. Processerna för ändringshantering har utformats speciellt för att säkerställa att alla inblandade hålls informerade och har möjlighet att granska specifikationerna innan lansering och tillverkning.

Med komponenten Perfekta specifikationer säkerställer du att hela värdekedjan får tillgång till en samlad informationskälla för produktdata. Det gör att företag kan få ut produkter på marknaden snabbare och samtidigt maximera återanvändningen av information för att minska kostnaderna för utveckling av formler.

Viktiga funktioner och fördelar

  • I hanteringen av produktspecifikationer ingår att säkerställa kvaliteten genom att mäta formelegenskaper under tillverkningen
  • Huvuddatahantering: en enda databas för data och produktspecifikationer och -information
  • Stöd för huvud- och platsmallar, kostnadsoptimering för flera anläggningar
  • Specifikationsintegrering med materialförteckningar för hantering av förändringar i företaget, kvalitet och synkronisering av affärssystem