Perfekt process

Hantera formelutvecklingsprojekt för att eliminera produktförseningar

 

Det är endast de mest flexibla och samarbetsinriktade verksamheter som kan vinna i tävlan om att få ut nya produkter på marknaden enligt tidsplanen eller före den. Avdelningarna för marknadsföring, FoU, juridik, regelefterlevnad, inköp och tillverkning arbetar mycket ofta med upprepningsprocesser och delar inte produktinformation på samma nivå. Arbete görs om på grund av bristande kunskapsdelning och onödiga kontrollprocesser inrättas för att säkerställa att alla talar om samma sak. Det här är några av de svårigheter som orsakar försenade och misslyckade produktlanseringar.

Perfekt process i Perfect Product ger avancerad resursplanering, flexibilitet och mallar med vilka CPG-tillverkare och kontrakterade tillverkare enkelt kan automatisera planeringsuppgifter och institutionalisera de bästa metoderna för ett flertal typer av formelprojekt.

Med Perfekt process samarbetsfunktioner för projektledning ökar produktiviteten betydligt när globalt spridda aktörer skapar en ny formel. Det sker genom att projekt och program genomförs med realtidsinformation som uppdateras automatiskt via direktlänkar till uppgifter, regeldokument, produktrepresentationer och marknadsföringsspecifikationer.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Forskning och utvecklingsavdelningen får tillgång till information om tidigare projekt och tillgångar som enkelt kan återanvändas i nya projekt
  • Inget omarbete och snabb informationssökning minskar dramatiskt tiden som behövs för att skapa eller anpassa en formel och investeringen för den
  • Inga fler missade deadlines på grund av bristande insyn som leder till långsamma reaktioner på problem
  • Ger alla inblandade i projektet och programmet samtidig åtkomst till information om produkten, projektet och programmet