Perfekt formel

Optimera formelutvecklingen efter affärsmålen

 

Formelutveckling handlar helt och hållet om att uppfylla kundernas förväntningar i längden. När en produkt uppfyller tillräckligt god kvalitet för att övertyga till ett inköp (kundens första möte med produkten) är kundnöjdhetsnivån tillräckligt hög för att produkten köps igen.

Förpackningen har sin del i att övertyga kunden och göra produkten attraktiv, men det är framförallt upplevelsen av produkten som är avgörande, det vill säga formelns effektivitet, prestanda och slutligen det uppskattade värdet.

Med komponenten Perfekt formel i Perfect Product får FoU-avdelningar inom både intern och extern tillverkning en robust lösning för formelutveckling och -hantering, som klarar kraftfulla beräkningar på ingrediensnivå. För ständig produktinnovation krävs flexibel utveckling av formler. Mer än någonsin handlar det också om att utnyttja tillgången på råmaterial i olika växter runt om i världen till lägsta kostnad.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Formeloptimering för att svara exakt på marknadskraven ur ett egenskapsperspektiv (nya trender som organisk eller naturlig råvara, ytegenskaper, färg, lukt, effekt osv.).
  • Formuleraren kan kostnadsoptimera formeln och fatta de bästa besluten i början av innovationsarbetet istället för i ett sent skede av arbetet
  • Hantering av materialalternativ och materialbyte