Kundernas lojalitet med ett varumärke har utropats som marknadsföringens slutgiltiga mål. Det må så vara, men inköpsbesluten beror till mycket stor del på produktens kvalitet och prestanda. Utvecklingen av produkter och formler är en enormt komplicerad process som sammanför kompetenser från en mängd olika avdelningar. Det arbetet innefattar marknadsförare, FoU-avdelningar, experter på bestämmelser och produktionsteam i ett företags eller en kontrakterad tillverkares verksamhet.

Med branschlösningen Perfect Product som är baserad på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE®-plattform kan företag inom skönhet, hälsovård och hushållsprodukter och kontrakterade tillverkare nå marknadsframgångar genom att leda nya produktutvecklingsprojekt på ett holistiskt och samarbetsinriktat sätt och balansera kostnader, efterlevnad av bestämmelser och kvalitet.

Med Perfect Product kan teamen förstå kundernas behov, konstruera och testa formelns effektivitet och tillverkningsmöjligheter, optimera kostnaderna genom att byta ut råmaterial, säkerställa att den följer regelkrav och analysera hur den står sig på marknaden.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Eliminera praktiskt taget produktåterkallelser till följd av bristande formelefterlevnad
  • Sänk inköpskostnaderna med upp till 30 % genom att använda en inköpsstrategi för kostnadsvänlig konstruktion
  • Minska utvecklingstiden med upp till 20 % genom att möjliggöra samarbete mellan människor, processer och system via samma affärsplattform
  • Få nöjdare kunder och öka kundlojaliteten genom att hålla produktlöftet