Perfekta specifikationer

Hantera specifikationer genom hela livscykeln från koncept till produktion

Idag är förpackningsspecifikationerna spridda mellan flera olika system och det förhindrar ordentlig hantering, granskning och kontroll. Det leder till högre kostnader och risk för återkallelser på grund av bristande materialkontroll genom företaget.

Perfect Package gör att företag kan definiera och hantera alla typer av produktspecifikationer, till exempel formler, råmaterial, förpackningskomponenter och arbetsinstruktioner. Det ger en centraliserad metod för att skapa, godkänna och främja återanvändning av förpackningsspecifikationer. Det gör att företag kan använda strukturerade specifikationer till att skapa och hantera materialspecifikationer för flera nivåer, utföra analyser av användningsplatser och upptäcka möjligheter till minskningar av förpackningsmaterial.

Perfect Package kan enkelt integreras med system utanför företaget som ERP och CAD. Det gör att du kan få ut produkterna på marknaden snabbare, effektivisera konstruktionen och sänka kostnaderna för nya produktlanseringar

Med Perfect Package säkerställer du att en samlad informationskälla för produktdata kan användas gemensamt i hela företaget. Det gör att företaget kan få ut produkter snabbare på marknaden och maximera återanvändningen av information för att sänka kostnaderna.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minska kostnaden för råmaterial avsevärt genom att formellt kontrollera ändringar av produktspecifikationer i syfte att uppmuntra till återanvändning och standardisering av råmaterial och leverantörer.
  • Öka medarbetarnas produktivitet genom att standardisera produktdefinitionen, så att flera anställda kan arbeta med samma specifikationer, och införa globala standardprocesser för granskning och godkännande.
  • Minska risken för juridiska anspråk genom att hantera material för att undvika produktåterkallelser eller brott mot regelföreskrifter.
  • Förbättra samarbetet mellan avdelningar med hjälp av en digital arbetsyta som främjar socialt samarbete, där kolleger möts i forum och kan dela information och material på ett säkert sätt.
  • Genomför ändringsbegäran övergripande med analyser av användningsplatser.
  • Samkör CAD och materialspecifikationer med datadrivna processer. 

Förenkling av produktprototyper: Idag hanterar vi med färre än 70 mallar fler än 5 000 typer av förpackningsmaterial med ENOVIA. Det innebär betydligt kortare hanteringstid och att alla koncernens avdelningar samkörs.

Marco Rossi IT Business Process Support Manager, Barilla