l10n_parent = '280' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' Perfekta förpackningstillgångar – Perfect Package – Förbrukningsvaror - detaljhandel

Perfekta förpackningstillgångar

Underlätta återanvändning genom effektiv hantering av digitala tillgångar

Tillverkare inom förbrukningsvaror använder ett flertal olika konsulter och leverantörer för att ta fram sina varumärken och förpackningar. Ett sådant ekosystem av resurser hjälper företag att fokusera på vad de gör bäst, men det kan även fragmentera konstruktionen, etiketter och data som blir utspridda hos flera system och företag. Detta leder till att företagen inte hittar tidigare konstruktioner eller måste betala externa leverantörer för att söka upp och dela arbeten som de redan betalat för. Det här problemet förvärras när teamen arbetar långt från varandra och i olika affärsområden.

Genom att använda Perfect Package som en del av 3DEXPERIENCE-plattformen kan team utforma nya idéer snabbare eller återanvända befintliga tillgångar och därmed expandera till nya marknader med mycket blygsamma investeringar. Perfect Package kan lagra alla tillgångar som hör till förpackningen eller varumärket, inklusive 3D-förpackningskonstruktioner, tryckta etiketter i 2D, logotyper, bilder, färger och alla andra typer av varumärkestillgångar.

Du kan skapa bibliotek baserat på hela företagsomfattande eller varumärkesspecifika parametrar, samtidigt som kraftfulla sök- och säkerhetsfunktioner säkerställer att rätt personer har tillgång till rätt tillgångar. Med godkännandeförfaranden kan du säkerställa effektiv granskning av tillgångar. Du kan skicka meddelanden i realtid till grupper som arbetar på skilda delar av projektet så att de får åtkomst till de senaste resurserna, vilket tar bort mycket av det merarbete som uppstår med fragmenterade system och grupper som arbetar var för sig.

Perfekta förpackningstillgångar underlättar återanvändning av tillgångar i olika affärsenheter och geografiska områden, effektiviserar konstruktionsprocessen och minskar mängden omarbetningar och kvalitetsproblem som är vanliga vid arbete med förpackningar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Höj produktiviteten och sänk utgifterna genom återanvändning av innehåll och central delning av tillgångar som alla partner har tillgång till – inom och utanför företaget.
  • Förbättra varumärkenas enhetlighet genom återanvändning av godkända varumärkestillgångar.
  • Sök upp innehåll omedelbart och hitta enkelt det du behöver när du behöver det.