l10n_parent = '666' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' Perfekt visualisering – Perfect Package – Förbrukningsvaror - detaljhandel

Perfekt visualisering

Se produkten ur kundens perspektiv i realistiska butiksmiljöer

Nästan 75 procent av alla inköpsbeslut görs i butiken och de flesta beslut tas inom fem till åtta sekunder. Varje del av förpackningen, inklusive färg, bilder, innehåll och bruksanvisningar kan avgöra vilka produkter kunderna köper hem och vilka som lämnas på hyllan. Ändå misslyckas 50 procent av alla förpackningsinitiativ, och endast 10 till 15 procent av förpackningarna har en märkbar inverkan på försäljningen.

Det kan vara mycket svårt att skapa och testa nya förpackningsidéer. Designbyråer skissar ofta ned idéer i 2D, men det blir svårt för kunderna att bedöma nya konstruktioner om de inte kan ses i 3D.  Det är kostsamt och tidskrävande att skapa fysiska prototyper och det återspeglar kanske inte slutresultatet på grund av tekniska och tillverkningsrelaterade begränsningar.

Perfect Package kan minska konceptutvecklingstiden från 6 veckor till mindre 48 timmar med hjälp av 3D-skisser, automatiserade verktyg som förfinar konstruktionen samt skapa realistiska versioner av nya förpackningar. Med realtidsrendering kan kunder se fotorealistiska förpackningsidéer både i butiks- och hemmiljöer. Det gör att förpackningsvalideringarna går snabbare och att du inte behöver skapa dyra prototyper.

Perfekt visualisering är också tillgängligt i molnet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Utforska fler förpackningsalternativ genom snabbutvärderingar av nya koncept och reproducera dem tillsammans med kunderna så att du får den perfekta förpackningen.
  • Gör det lättare för kunderna att bedöma idéerna med hjälp av fotorealistiska renderingar i flera olika miljöer som kan användas i kvalitativa och kvantitativa undersökningar.
  • Eliminera behovet av dyra fysiska prototyper genom realtidsvisualiseringar.
  • Använd 3D-utskrifter och funktioner för snabbt prototypskapande för utvärdering av förpackningshantering samt snabb, billig och iterativ granskning av fysiska förpackningar.