Perfekt test

Använd virtuell testning för att uppfylla konstruktionsspecifikationer samtidigt som du effektiviserar utvecklingen av förpackningar

Konstruktörer och produktutvecklare måste kunna säkerställa att nya förpackningar kan tillverkas, användas och fraktas till butiken. Tidigare avsatte produktutvecklare betydande mängder tid, energi och resurser åt fysiska tester för att säkerställa att förpackningarna uppfyllde de tekniska kraven. När en förpackningsmodell misslyckades använde de en ”trial and error”-metod för att hitta konstruktionsfel, vilket ofta ökade kostnaderna och sköt upp lanseringsdatumet.

Med virtuella test i Perfect Package kan konstruktörer simulera hur en ny förpackningskonstruktion kommer att uppföra sig i varje fas av livscykeln. Det leder till lägre kostnader, förbättrad miljömässig hållbarhet och kortare ledtider. Med den här lösningen får du en gemensam plattform som produktutvecklare inom förpackning och tillverkning kan använda för att optimera konstruktioner betydligt snabbare än med fysiska test. Det säkerställer att förpackningen uppnår önskad effekt hos kunderna och gör att de köper produkten.

Med Perfect Package kan komplex optimering/simulering byggas in i modeller för informationslagring. Det gör simuleringsprocesserna tillgängliga för användare som kanske är experter på andra områden, men inte på simuleringar. Användarna kan enkelt samköra användningen av dessa processer till att testa konstruktionen genom att simulera effekterna på förpackningen vid stapling, krossning, fall och skvalp.

Perfect Package hjälper också konstruktörer och produktutvecklare att skapa hållbara förpackningar som både gläder kunden och är miljövänliga. Förpackningskonstruktörer kan till exempel hitta sätt att använda färre material och därmed skapa förpackningar som ger mindre avfall. Tillverkningstekniker kan analysera en flaska så att den kan tillverkas, förpackas och fraktas så effektivt som möjligt och även minska den totala vikten vilket sänker både transportkostnader och koldioxidutsläpp.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Möjliggör utvärdering av flera olika konstruktionsalternativ i början av konstruktionsprocessen och omvandla simuleringsdata till verifierbara beslut. 

 

  • Öka förtroendet för simuleringsresultat genom att samla in och återanvända realistiska simuleringar av immateriell egendom och dra nytta av företagets etablerade bästa arbetsmetoder.

 

  • Förbättra samarbetet och sprid simuleringsinformationen även till användare som inte utför simuleringar genom avancerade resultatvisualiseringar. Dessa kan användas för utvärdering av förpackningens egenskaper och tillverkningsbegränsningar.

 

  • Möjliggör snabba omställningstider i stora modeller med hjälp av avancerade databehandlingsresurser, vilket gör att fler konstruktionsalternativ kan beaktas.

När SIMULIA-analysen visar att konstruktionsändringar är nödvändiga justeras CATIA-modellen för att återspegla det. Vi har minskat våra designcykeltider med 50 procent.

Suresh Krishnan Group Manager Advanced Engineering Services, Amcor