Perfekt process

Koordinera förpackningsprojekt både i och utanför företaget

Förpackningsprojekt kräver omfattande samordning av konstruktion, marknadsföring, teknik och tillverkningsfunktioner, och att kontakt upprättas mellan externa byråer för konstruktion, marknadsföring och grafisk design samt formutvecklare och leverantörer. Förpackningsprojekt fastnar ofta i resursrelaterade flaskhalsar, och omarbetningar på grund av sena ändringar och kostnadsöverskridanden på grund av dålig samordning av flera olika funktioner, organisationer och leverantörer

Perfekt process i Perfect Package sätter samtliga medarbetare i förpackningsprojektet i kontakt med varandra och håller dem synkroniserade genom centralt hanterade projektplaner och arbetssteg. Det gör att projekt levereras i tid och inom budget.

Nya förpackningsprojekt kan bygga på god etablerad praxis i företaget så att det blir enklare att starta och standardisera projekt. Det genererar automatiskt milstolpar, uppgifter och tidsplaner samt uppdaterar projektets deltagare om de uppgifter, dokument och leveransobjekt som de ansvarar för. Leveransobjekt och den tid som läggs på projektmöten kopplas till uppgifter, tidsplaner och milstolpar så att projektet får en kronologisk historik.

Projektledare och chefer behöver inte vänta på statusrapporter utan kan istället se hur arbetet fortskrider på administrationspaneler och rapporterar som i realtid visar övergripande tidsplaner, faser, milstolpar, resurser, kostnader och tillgångar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förbättra enhetligheten i förpackningsprojekt med hjälp av klassledande processmallar med fördefinierade faser, grindar och milstolpar.
  • Öka resursanvändningen och minska konflikter mellan projektledare genom bättre överblick över förpackningsarbetet.
  • Hantera komplexa förpackningsprojekt som involverar interna och externa grupper av potentiella kunder, befintliga kunder, leverantörer och partner genom att koordinera arbetet i realtid.
  • Förbättra beslutsprocessen genom realtidsåtkomst till administrationspaneler, som gör att du kan upptäcka potentiella flaskhalsar och därmed leverera förpackningslösningar i tid och inom budget.