Perfekt förpackningsdesign

Optimera förpackningskonstruktionen genom smidigt samarbete mellan konstruktörer och produktutvecklare

Förpackningsutvecklare måste ofta återskapa förpackningskoncepten från grunden. Inkompatibla filformat och brist på detaljerade konstruktioner gör att utvecklarna måste översätta skisser till 3D-konstruktioner, och det kan leda till att viktiga konstruktionselement går förlorade. Omarbete sker i många omgångar med avdelningar för marknadsföring, tillverkning och inköp samt externa designbyråer, grafikbolag, formutvecklare och leverantörer som alla arbetar i sina silon med att optimera förpackningskonstruktionen. Det här leder ofta till mindre än optimala förpackningar som det krävs allt för lång tid att utveckla.

Med Perfect Package kan utvecklarna snabbt översätta koncept till kvalificerade konstruktioner tack vare nära integrering av formgivning och mekanisk formkonstruktion. Dessutom kan analyser av strukturell belastning genomföras för att säkerställa att konstruktionen uppfyller alla tekniska specifikationer. Det gör också att utvecklarna kan skapa bibliotek och arbetsflöden för automatisering, material och komponenter för att påskynda utvecklingen av nya förpackningar och anpassa befintliga förpackningskonstruktioner efter konsumenternas behov på olika marknader.

Perfect Package är en unik lösning som gör att förpackningsutvecklare kan arbeta med alla typer av förpackningar (primära, sekundära och tertiära förpackningar). 

  • Flexibla förpackningar
  • Hårdplast
  • Pappersbaserade behållare
  • Metall
  • Glas 
  • Pappförpackningar för vätskor och flytande livsmedel

Genom att samarbeta på 3DEXPERIENCE-plattformen kan alla partner och leverantörer samarbeta med att skapa förpackningar som syns väl i butik, är attraktiva för kunderna och distribueras smidigt genom leveranskedjan på ned till hälften av tiden och kostnaden för traditionellt utvecklingsarbete.

Perfekt förpackningsdesign är också tillgängligt i molnet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Gynna produktutvecklingen genom att använda automatiseringsverktyg till att finslipa konstruktionerna och automatiskt lägga till flaskelement som kapsyler, flaskhalsar och skruvkorksgängor.
  • Sänk kostnaderna genom att utnyttja förinställda materialbibliotek så att du får önskat utseende med tidigare upphandlade material.
  • Förbättra kvalificeringsarbetet med inledande valideringstest genom att använda simulering i förväg.
  • Leverera alla typer av förpackningar och material.