Perfect Lab

Snabbare forskning och ökad produktivitet i labbet – med minskade kostnader

Perfekt utvecklingslabb

Snabbare forskning och ökad produktivitet i labbet med minskade kostnader

I förbrukningsvarubranschen råder högt tempo och hård konkurrens. Produktinnovation är ett måste i en bransch där det är svårt att införa nya produkter och dessutom känsligt på grund av konkurrenternas reaktioner och snabba förändringar på marknaden. För att innovationen ska lyckas måste du maximera labbproduktiviteten och minimera kostnaderna.

Med industrilösningen Perfect Lab från Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform kan ditt företag övergå till digital dataspårning. Det främjar produktiviteten för experimenterande och minskar efterlevnadsriskerna vilket stärker produkterna. Resultatet är en fullständig omvandling av labbprocesserna och ett steg framåt i innovationstakten.  

Med Perfect Lab krävs mindre arbete för dokumentation och samarbetet mellan alla inblandade i utvecklingen förbättras, vilket snabbar på innovationsprocessen.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minska tiden för att registrera information med upp till 40 procent
  • Minska testresultatens cykeltid med upp till 50 procent
  • Förkorta tiden för projektets slutförande med upp till 25 procent
  • Förkorta produktinnovationscykeln med 20 till 30 procent

”… har förändrat vårt arbetssätt genom att förbättra kommunikationen mellan projektteam på olika anläggningar och ge bättre enhetlighet, åtkomst och arbetskvalitet.”

Så här säger våra kunder