Perfect Lab

Snabbare forskning och ökad produktivitet i labbet – med minskade kostnader

Perfekt kvalitetslabb

En helt integrerad elektronisk kvalitetstestprocess förbättrar datakvaliteten och produktiviteten

Det har blivit en ökning på 30–40 % av regler för anläggningssäkerhet och efterlevnad som påverkar FoU-organisationer i allmänhet och labbet i synnerhet. Perfect Lab är en helt integrerad elektronisk kvalitetstestprocess som minskar arbetet för regelefterlevnad genom att förbättra produktiviteten, effektivisera hanteringen av formeltillverkningsprocesser och förbättra datakvalitet och dataåtkomst.

Perfect Lab överbryggar gapet mellan labbet och miljö, hälsa och säkerhet. Systemet för hantering av kemikalieinventering ger säker hantering och förvaring av kemikalier, korrekt spårning och rapportering av kemikalier i enlighet med lokala, nationella och internationella regler för miljö, hälsa och säkerhet.  

I slutänden förkortar Perfect Lab cykeltiderna och gör att du kan få en färdig produkt snabbare!

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minimera problem med efterlevnad tack vare ett snabbt, lättanvänt inventeringssystem för hantering av kemikalier
  • Jämförelse av kemikalier och kemikalieinventering med definierade kriterier för risker och regler
  • Integrerad hantering av säkerhetsdatablad (SDS) 
  • Anslut till labbinstrument för att undvika transkriptionsfel
  • Landsspecifik planering, hantering och rapportering av säkerhets- och efterlevnadsinspektion

”... har halverat antalet behållare på anläggningen, från 10 000 till 5 000”

Så här säger våra kunder