Perfect Lab

Omvandla labbprocesserna och snabba på innovation

Korta produktlivscykler och en stor andel misslyckade nya produkter innebär att laboratorier inom förbrukningsvarubranschen måste öka takten och förbättra kvaliteten på innovationer för att kunna lyckas på lång sikt. Men innovationen kan hämmas på grund av förlegade, ineffektiva labbprocesser. Pappersarkiv gör det svårt att hitta data och omöjligt att dela dem. Många gånger måste labb upprepa experiment, vilket gör att de förlorar tid och får högre kostnader.  

Kraftfulla, tidsbesparande lösningar bidrar till ett mer produktivt labb. Industrilösningen Perfect Lab är tillgänglig via 3DEXPERIENCE®-plattformen. Den ger laboratorier i förbrukningsvarubranschen de verktyg de behöver för att snabbare kunna lansera innovationer. 

Viktiga funktioner och fördelar

  • Öka produktiviteten med en integrerad labblösning
  • Eliminera pappersarkiv och ”mörka data” från labbet
  • Snabba på innovation med upp till 20 till 30 procent
  • Minska användningen av råmaterial med upp till 30 procent
  • Minska antalet fysiska tester med upp till 50 procent
  • Minska riskerna kring regelefterlevnad

… Implementerade 4 500 användare i 3 regioner och på fler än 20 anläggningar på bara 12 månader

Så här säger våra kunder om enkel användning