Livsmedel och drycker

Tillgodose kundernas efterfrågan på hälsosammare produkter samtidigt som du uppfyller kraven på produkttransparens och hållbarhetsinitiativ

Förkorta ledtider, sänka upphandlingskostnader, leverera vinnande sammansättningar med mera

Det har skett ett globalt skifte mot produkter och tjänster med målet att hjälpa kunderna att leva sundare och mer hållbart. I allt från fitnesspårare till glutenfri mat och från vitaminberikad till ekologisk mat investerar kunderna mer både känslomässigt och intellektuellt i de varumärken de köper. Kunderna har enkel åtkomst till en enorm mängd information och till åsikter och recensioner på sociala medier och har sannolikt skapat sig en åsikt om din butik eller produkt långt innan de kommer i fysisk kontakt med den. Kunderna belönar en produkts transparens om det ger dem information om hur produkten kan hjälpa dem att leva ett hälsosamt och hållbart liv.

Om livsmedels- och dryckesföretagen ska kunna utnyttja de här trenderna måste de uppfylla kundernas ökade efterfrågan på hälsosammare produkter, främja produkttransparens och -kvalitet genom hela produktportföljen och minska ineffektiviteten inom tillverkning och leveranskedja.

Dassault Systèmes tillhandahåller lokala och molnbaserade branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen med vilka livsmedels- och dryckesföretag kan använda en digital lösning till att:

  • praktiskt taget eliminera produktåterkallelser till följd av bristande formelefterlevnad
  • minska antalet fysiska test med upp till 50 %
  • snabba på innovationen med upp till 20–30 %
  • expandera snabbare in på nya marknader och det till en bråkdel av nuvarande kostnad