Hushållsprodukter

Bygg upp produktportföljen kring hållbarhet med grönare produkter och inför en "glokal" strategi för nya marknader

Förstärk portföljen med gröna produkter, främja hållbarhetsinitiativ med mera

Rengöring ska inte leda till nedsmutsning av planeten. Kundernas efterfrågan på hushållsprodukter som är effektiva, men milda och miljövänliga, ökar stort.

Om företagen inom hushållsprodukter ska kunna möta denna efterfrågan och ta plats på marknaden för hållbara och gröna produkter måste de utöka sina produktportföljer med konkurrenskraftiga produkter. Det innebär att de måste genomdriva hållbarhetsinitiativ genom produktutveckling, omformuleringsarbete och förpacknings- och tillverkningsinitiativ.

Dassault Systèmes har utvecklat lösningar som hjälper tillverkare av hushållsprodukter i det arbetet. Dassault Systèmes tillhandahåller lokala och molnbaserade branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen med vilka företag inom hushållsprodukter kan:

  • expandera snabbare in på nya marknader och det till en bråkdel av nuvarande kostnad