Förpackningsleverantörer

Differentiera marknadserbjudandena samtidigt som du optimerar effektiviteten i produktionen och sänker materialkostnaderna

Håll jämna steg med konsumenttrender samtidigt som du sänker materialkostnaderna och ökar effektiviteten i produktionen

I en tid där kundernas efterfrågan växlar snabbt måste förpackningsleverantörerna effektivt ta fram ny design och hantera produktionen medan kunderna kräver längre ledtider och återförsäljarna minskar sina lager. Miljömässig hållbarhet är mer aktuellt än någonsin, så hur ska förpackningsleverantörer svara på trenden så att deras kunder vinner på marknaden?

Om förpackningsleverantörerna ska kunna tackla dessa utmaningar och differentiera sina erbjudanden på en marknad för "uppfattade handelsvaror", måste de sträva mot innovation utifrån kunskap om kunderna och effektivisera hela sin verksamhet. Det innebär att de måste utveckla förpackningar som direkt skiljer sig från mängden och samtidigt minimera kostnaderna för tillverkning och material. Vägen framåt är att främja miljömässigt hållbara initiativ genom utveckling och tillverkning av förpackningar som ger kunderna det vill ha.

Dassault Systèmes har utvecklat lösningar som hjälper förpackningsleverantörer i det arbetet. Dassault Systèmes tillhandahåller lokala och molnbaserade branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen med vilka förpackningsleverantörer kan:

  • snabba på innovationen med upp till 30–50 %
  • sänka konstruktionstiden med upp till 50 %