Detaljhandlare

Uppnå organisk tillväxt genom att utforma och tillhandahålla butiksupplevelser som ger ökad kundtrafik

Uppnå organisk tillväxt genom att utforma, fastställa och tillhandahålla en butiksupplevelse som tilltalar dagens kunniga konsumenter

Detaljhandeln går från platser där produkter köps till platser där de upplevs. Detaljhandlare tilldelar resurser för att optimera kategoriers och varumärkens produktivitet för att kunna uppfylla kundernas höga förväntningar. Det omfattar bland annat investeringar i marknadsföring i butik, skyltar i butik och lokalisering av planogram. Men hur kan du utvärdera nya idéer ordentligt innan du lägger resurserna på att stödja dem?

Genom att simulera återförsäljarmiljöer i verklighetstrogna virtuella 3D-miljöer kan beslutsfattarna bättre föreställa sig nya idéer och koncept, validera nya skyltningar och skapa meningsfulla butiksupplevelser. Samtidigt bibehålls fokus på de viktigaste delarna: kundlojalitet, lönsamhet på kategori- och varumärkesnivå och butiksefterlevnad.

Dassault Systèmes har utvecklat lösningar som hjälper dig ta itu med dessa kritiska utmaningar. Dassault Systèmes tillhandahåller lokala och molnbaserade branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen med vilka detaljhandlare kan:

  • använda sig av virtuella butiker till att testa nya marknadsföringserbjudanden på kunderna