Tillverkning

I en industri där många program medför kostnadsöverskridanden och förseningar, är en bra produktionsplanering en nyckelfaktor för fortsatt verksamhet. Produktionsplanering inbegriper oräkneliga element som noggrant måste samordnas och utföras för att framgångsrikt kunna lansera ett program i tid och enligt budget. Sammankopplade verksamheter i produktionsanläggningarna och leverantörskedjan måste planeras noggrant för att uppnå den säkraste, snabbaste och mest optimala sekvensen.

Tilverkare av förpackade konsumtionsvaror och deras leverantörskedja förlitar sig på DS helt integrerade PLM-miljö, som stöder metoden Konstruktion för tillverkning så att både konstruktions- och tillverkningsprocesserna kan optimeras samtidigt och på ett sätt där man bäst använder tillgängliga resurser. Lösningen Consumer Packaged Goods Manufacturingerbjuder utökade funktioner - hittills oöverträffade inom sektorn. 

Användarna anser att vårt gränssnitt för generering av materiallistor, utsläpp och underhåll är intuitivt och användarvänligt. Vi tillhandahåller ett enda system som möjliggör samtidig utveckling av konstruktion och tillverkning. Med varje ändringsorder för konstruktionen, överför systemet automatiskt en ändringsorder för tillverkningen för varje berörd anläggning och hjälper till att minska antalet tillverkningsfel. Vi erbjuder funktioner för att snabbt utvärdera olika alternativ för produktionsprocessen och relaterade processer för att lösa problem och avhjälpa hinder så att den granskade planen kommer att bli så smidig och effektiv som möjligt. Detta hjälper tillverkarna av förpackade konsumtionsvaror och deras leverantörer att spåra sena ändringar, identifiera komponenter som kan påverkas av konstruktionsändringarna och studera effekten av ändringarna på produktionen. Den här integrerade PLM-miljön ger intressenterna den infromation de behöver för att förutsäga kostnaden för ändringarna i tid och pengar.

På ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen kan man definiera virtuell tillverkning som involverar planering, schemaläggning, sekvensbestämning, program- och kvalitetsanalyssimulering liksom produktionssimulering. Den minskar förekomsten av tillverkningsförseningar och problem som typiskt nog uppstår när systemen och maskinerna är färdiga att installeras. Genom att simulera resurserna (maskinautomation, människor) och produktionsprocesserna virtuellt, kan tillverkningsföretagen utvärdera flera produktionssystem och processutformningar innan de investerar i en enda prototyp - vilket möjliggör en smidig anpassning samt besparingar tack vare metoden Design Anywhere/Build Anywhere (DABA). Den gör det också möjligt att lätt flytta över produktionen till andra anläggningar för att optimera kapaciteten

När tillverkningsplaneringen har avslutats, överförs detaljerade arbetsinstruktioner till arbetarna, som är lätta att följa, och som inkluderar en repris i 3D av sekvensbestämningen för att minska antalet fel och inlärningsproblem.

Lösningen för Tillverkning/produktion av förpackade konsumtionsvaror omfattar:

  • Materiallistor för tillverkningen
  • Ändringshantering för tillverkningen
  • Tillverkningsplanering och schemaläggning
  • Tillverkningssimulering
  • Planering av tillverkningsutrustning och verktygshantering
  • Integrering för verkställande av tillverkning och företagsresursplanering

Våra kunder är så nöjda med vår innovativa konstruktion, våra effektiva tillverkningsprocesser och den precision som DS PLM-system ger, att de rekommenderar oss till sina partner, kunder och andra leverantörer.

Shane Ridgewell Projektchef, Insit Moulded Packaging