Projekthantering för företag

Att leverera en ny produkt till marknaden kräver en bra organisation för att säkerställa konsekvensen under utvecklings- och produktionsprocessen. Tillverkare av konsumtionsvaror måste hantera en komplex samverkan som omfattar interna och externa grupper av potentiella och fasta kunder, leverantörer och partner från början av projektet till lanseringen och perioden efter lanseringen så att produktens framgång på marknaden kan bibehållas genom hela dess livscykel.

Tillverkare av konsumtionsvaror måste koncentrera sig på de avgörande resurserna i de mest lönsamma projekten samtidigt som man utarbetar standardiserade affärsprocesser i hela det förlängda företaget. Dassault Systèmes (DS) Projekthanteringslösningtillhandahåller en projektöversiktsfunktion som ger insyn i ett projekts utvecklingsstadium i realtid vad gäller tidsschema, resurser, processer och kostnader. Den här samverkande projekthanteringslösningen ökar avsevärt produktiviteten hos internationellt spridna användare genom att utföra projekt och program med realtidsinformation som uppdateras automatiskt genom direktlänkar till affärsprocesser, uppgifter, dokument, leverabler och andra datakällor.

 Vår lösning gör det möjligt för företag att optimera personalplaner med rapporter över realtidsanvändning för att utvärdera tillgängligheten av expertis i alla projekt och driva en fasbaserad beslutstagandeprocess med hjälp av välfungerande processmallar med fördefinierade faser, etapper och valideringsetapper. Ökningen av produktutvecklingskomplexiteten kombinerad med en mer utspridd produktutvecklingsgrupp har underblåst efterfrågan av lösningar som kan hjälpa företagen i övergången från traditionella linjära processer till lösningar som stöder parallell utveckling. Framsteg i datainsamling, samarbete och analysverktyg gör det möjligt för grupperna att samarbeta och dela information mer effektivt.


Som för vilken som helst produkt i sektorn för förpackade konsumtionsvaror behöver man ofta ändra definitionen eller förpackningen av produkten när den väl har lanserats. Den här lösningen kan hjälpa dig attgöra om produkten eller projekten liksom nya produktintroduktionsprojekt.

 

Lösningen projekthantering för företag omfattar:

  • Projektmallshantering
  • Projektinnehållshantering
  • Projektstrukturanalys
  • Projektresurshantering
  • Projektplanering och schemaläggning
  • Uppföljning av projektleverabler
  • Projektöversikt
  • Valideringsetapper för nya produkter
  • Verksamhets- och lönsamhetsanalys

Det datadrivna standardsystemet från ENOVIA har visat sin effektivitet genom den snabba marknadslanseringen av produkterna och genom minskningen av de totala kostnaderna.

Dan Blair, Direktör för Material and Product Corporate Systems Procter & Gamble, 2008