Formelkonstruktion och analys

Datorstödd konstruktion och nu nyligen även parametriska konstruktionsverktyg i 3D har gett en ökad produktivitet hos produktkonstruktörer i de komponentcentrerade industrierna. I de processbaserade industrierna finns det olika produktutvecklingsresurser som måste fungera ihop för att utveckla en ny produkt, inklusive kemister/utformare av formler, processingenjörer, specialtekniker, mikrobiologer, analytiska kemister, förpackningsingenjörer, toxikologer och normansvariga. Den stora skillnaden är att dessa produktutvecklare arbetar med formler och recept och inte med mekaniska komponenter.

Ett av de viktigaste behoven för en utformare av formler är attunderlätta manipulationen av själva formeln, som ändrade ingredienser, nivåer, processer eller andra produktionsdetaljer. Många företag använder idag olika verktyg som fungerar med kalkylprogram och andra program, men begränsningen av dessa verktyg leder till felaktigheter och resulterar i fel procenttal och inkorrekta material i formuleringarna. Dessutom är synligheten utanför F&U starkt begränsad när produktkonstruktionen inte delas med andra tvärfunktionella grupper. Detta resulterar i att ej godkända material används i produktformuleringen och att senkomna produktändringar förorsakar förseningar i produktlanseringen och ansenliga kostnadsöverskridningar när produktformuleringen måste göras om flera gånger. DS lösning Formelkonstruktion och analys har utvecklats med tanke på ovanstående utmaningar.

Att snabbt kunna ta fram produktinformation hjälper definitivt upp produktiviteten. Att leta efter en typ av råmaterial genom funktion, allmänt namn, beskrivning, varunamn eller metadatabeskrivning gör det möjligt för utformarna av formler att hitta den information de söker för att ta snabba beslut och vara säkra på att de får uppdaterad produktinformation. Oavsett om man letar efter specifikationer, godkänd status, kostnad, norminformation, bilagor eller till och med var ett material används (formler som inkluderar ett särskilt råmaterial), får man med en centraliserad databas för produktinformation med kapacitet att lagra både strukturerade data och ostrukturerade dokument, som ingår i DS PLM-lösning, på så vis all F&U-information

Lösningen Formelkonstruktion och analys omfattar:

  • Formeldefinition
  • Definition av råmaterial
  • Definition av ingredienser
  • Regelbegränsningar
  • Materialspecifikationer
  • Produktkostnadsberäkning
  • Hantering av materiallistor

ENOVIA ger oss möjlighet att spara och spåra kundinformation, och det ger oss en konkurrensmässig fördel.

Mirek Tokarz Direktör för teknisk utveckling, Langen Packaging